Trong xã hội có một ý kiến phổ biến cho rằng, những người song tính nam là những người đồng tính chưa dám thừa nhận mình; những người song tính nữ là những người dị tính chơi bời với người phụ nữ khác mà thôi. Chính vì vậy, những người tự nhận mình là song tính thường bị kỳ thị bởi những người đồng tính, và chối bỏ bởi những người dị tính.

Ảnh: Vietpride Hà Nội được ủng hộ bởi nhiều bạn trẻ (nguồn: facebook 6+)
Ảnh: Vietpride Hà Nội được ủng hộ bởi nhiều bạn trẻ (nguồn: facebook 6+)


Những người song tính là những người bị hấp dẫn bởi cả hai giới, có thể với giới này nhiều hơn giới kia, hoặc bởi cả hai giới như nhau. Họ có thể bị hấp dẫn bởi cả đàn ông và đàn bà cùng một lúc, hoặc bị hấp dẫn bởi đàn ông ở giai đoạn này, và đàn bà ở giai đoạn khác.

Một nghiên cứu nổi tiếng của Alfred Kinsey khi ông và đồng nghiệp phỏng vấn hơn 11, 000 người Mỹ vào cuối những năm bốn mươi. Theo kết quả, đa số mọi người nằm ở khoảng giữa “hoàn toàn đồng tính” và “hoàn toàn dị tính”. Kinsey kết luận chỉ có khoảng 4% nam giới và 1-3% phụ nữ là hoàn toàn đồng tính; 50% hoàn toàn dị tính, và khoảng 46-48% là có thể bị hấp dẫn bởi cả hai giới với các mức độ khác nhau. Như vậy, cho dù chỉ có vài phần trăm là hoàn toàn đồng tính, gần một nửa dân số có trải nghiệm hành vi tình dục cùng giới, hoặc cảm thấy bị kích thích vì ý nghĩ tình dục cùng giới. Điều này cũng trùng hợp với một trong những hiểu biết đầu tiên về xu hướng tính dục bởi nhà triết học Singmund Freud. Freud cho rằng trong mỗi con người đều có sự hiện diện của đặc tính nam và nữ, và như vậy thì tất cả mọi người đều là song tính. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tỉ lệ giữa hai đặc tính trong mình mà người đó thích người cùng giới hay khác giới với mình.

Như vậy, tại sao người song tính lại bị kỳ thị bởi cả người đồng tính lẫn người dị tính?

Trong cuộc sống, một người được mong chờ là thích đàn ông hoặc thích đàn bà dù người đó là đồng tính hay dị tính. Đây là hệ quả của hệ nhị phân về giới (thế giới chỉ có hai giới Nam và Nữ) khiến xã hội mong chờ con người phải yêu Nam hoặc yêu Nữ. Việc yêu cả hai giới đi ngược lại khuôn mẫu này nên người song tính luôn bị chỉ trích và ép buộc phải yêu một trong hai giới.

Nếu một người phụ nữ có quan hệ một lần với đàn ông, bất kể cô ta có quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ khác, cô ta vẫn được coi là dị tính. Quan hệ với những người phụ nữ khác là không đáng kể, vì tình dục với người khác giới mới thực sự là tình dục. Ngược lại, một người đàn ông dù chỉ quan hệ một lần với người đàn ông khác anh ta được coi là người đồng tính ngay lập tức. Đây là cơ chế bảo vệ sự nam tính của đàn ông, đàn ông thực sự không thể quan hệ với đàn ông được nên anh ta chắc chắn phải là người đồng tính.

Ngoài ra, người song tính bị kỳ thị bởi cả cộng đồng người đồng tính và dị tính vì nhầm tưởng cho rằng song tính là giai đoạn ban đầu trong phát triển tính dục của một người. Theo thời gian, người đó sẽ trưởng thành rồi mới biết mình là người đồng tính hay người dị tính. Như vậy người song tính là người chưa trưởng thành, chưa có khả năng tự quyết về xu hướng tính dục của mình.

Nhưng nguyên nhân phổ biến nhất mà người song tính bị kỳ thị là vì quan niệm phổ biến cho rằng, nếu bạn có khả năng thích cả hai giới, bạn có thể bỏ tôi để đi với người ở giới kia. Bạn không có khả năng chung thủy vì bạn không tự quyết được xu hướng tính dục của mình, bạn có thể thay đổi, và bạn có thể quan hệ với nhiều người, nhiều giới một lúc.

Lý luận này không chính xác, vì một người đồng tính cũng có thể một lúc yêu nhiều người cùng giới tính với mình; tương tự như vậy, một người dị tính cũng có thể yêu nhiều người khác giới một lúc. Người đồng tính hay người dị tính cũng có thể không chung thủy, có thể bỏ người tình hiện tại của họ để yêu người khác. Như vậy, chung thủy không phụ thuộc vào việc người đó là đồng tính, dị tính, hay song tính mà phụ thuộc vào giá trị và tình cảm gắn bó của hai người với nhau.

Song tính là một phần của đa dạng tính dục. Cũng như người đồng tính hay người dị tính, người song tính có thể bị hấp dẫn bởi một người hay nhiều người cùng một lúc, bởi người này ở giai đoạn này và người kia ở giai đoạn khác. Điều khác nhau duy nhất là người song tính có thể bị hấp dẫn bởi cả hai giới, và điều này không quyết định sự chung thủy của họ với người họ yêu.