Diễn Ngôn

DIỄN NGÔN được ra đời với mong muốn trở thành một diễn đàn độc lập cho các nhà khoa học, các nhà làm chính sách và những người làm phát triển. DIỄN NGÔN hướng tới mục đích vì một xã hội tri thức, một xã hội lấy con người làm chủ thể trong bối cảnh xã hội đa dạng và khác biệt.

DIỄN NGÔN được chúng tôi lựa chọn cho tên gọi của diễn đàn trên website của iSEE với những hàm ý về mối quan hệ đa chiều của ngôn ngữ, tri thức và quyền lực. Mượn ý tưởng về diễn ngôn (discourse) của nhà triết học Pháp Micheal Foucault, chúng tôi muốn khởi lập một diễn đàn học thuật liên ngành để khám phá những vấn đề của đời sống văn hóa-xã hội Việt Nam từ nhiều góc nhìn mới.

DIỄN NGÔN được tạo lập nên từ tri thức và những quan hệ quyền lực đa dạng trong cuộc sống. DIỄN NGÔN, đến lượt nó, cũng là phương cách tạo lập nên tri thức, cùng với những thực hành xã hội, các dạng thức của chủ thể và mối quan hệ quyền lực. Được bắt rễ từ trong ngôn ngữ, DIỄN NGÔN tạo ra niềm tin, niềm tin biến thành tri thức, và tri thức tạo nên quyền lực. Bởi vậy sẽ không có tri thức nào là chân lý tuyệt đối và hoàn toàn khách quan. Chúng tôi tin rằng có nhiều chân lý cùng tồn tại trên cuộc đời này, mọi tiếng nói đều có giá trị, và sự “đa thanh” đó làm nên muôn màu của cuộc sống.

DIỄN NGÔN mong muốn trở thành nơi đối thoại về tri thức, ý tưởng và sự trải nghiệm của những người tâm huyết với việc xây dựng một xã hội Việt Nam đa dạng, công bằng và tràn đầy tình yêu thương. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự đồng hành của các bạn trong những thời gian tới, vì một tương lai tươi đẹp ấy.

TM Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường
Viện trưởng Lê Quang Bình